Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JAKO I

zaim.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji

JAKO II

spój.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
Znaczenia
»w porównaniach«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • jako tylko:
Związki frazeologiczne

 • chłop jako dąb:
 • »silny, wysoki mężczyzna«
  • – Padł wznak srogi chłop iako dąb. PasPam 229.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • leżeć jako bydlę zarznięte:
  • ~ Lezał iako bydlę iakie zarznięte wswoiey krwi. PasPam 244v.
Związki frazeologiczne

 • być jako bydlę prowadzonym:
  • – Wpadł [Samson] w ręce Philistinow/ od ktorych był iáko bydlę nieiákie prowádzony. BirkNiedz 190.
 • kogoś jako bydlęta na ofiarę rzezać:
  • ~ Ná co temu Báálowi ofiáruiecie corki y syny wásze/ iáko bydlętá iákie ná ofiárę rzeżąc tyráńsko bárzo. StarKaz II, 359.
 • kim jak(o) bydlęciem pracować:
  • ~ Aby vmiał [oficer] sobie poruconym rozkáżywáć, y Zołnierze[m], nie iáko bydlęciem prácowáć. FredPiech D2v.
  • ~ Mało na tym, że chłopem iak bydlęciem prácuiemy; ale co większa y nie chrześciańska, że często za psa, albo szkápę chłopa poddánego przedáiemy. LeszczStGłos 100.
 • w ziemię jako bydlęta nieme patrzeć:
  • – A Chrystus im [bałwochwalcom i mahometanom] Pan powiada: Widzę & vos de hoc mundo estis, w ziemię tylko iáko bydlętá nieme pátrzycie. StarKaz II, 72.
 • dźwigać jako bydlę:
  • ~ Insi záś cále Instrumentow nie używáiąc, dźwigáią iáko bydlętá. Czegom się z słusznym politowániem często nápátrzył, z właszczá przy dozorcách niebácznych. SolArch 1.
 • jako bydlę:
 • »po zwierzęcemu, tak jak zwierzę, w odróżnieniu od tego, co właściwe człowiekowi.«
  • – Béstyálskié/ vide Po béstyálsku/ et Iáko bydlę. Kn 21.
  • Iako bydlę/ iáko béstya/ po béstyálsku. Pecorum modo [...] More ferae [....] In pecorum modum [...] More bestiarum [...] v. Po béstyálsku.. Kn 232.
 • chłop jako drąg:
 • »duży, wysoki mężczyzna«
  • Chłop iako drąg ein grober Kerl. KellGram 225.
 • jako dudy chłop:
 • »mężczyzna nieenergiczny, oklapły, rozleniwiony, niedołęga«
  • Iáko dudy chłop/ v. Powolny et Ciástoch. Kn 230.

JAKO III

part.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji