Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PEREGRYNACYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   peregrynacyja
D.   peregrynacyi
Ms.   peregrynacyjej
Znaczenia
»pielgrzymka, daleka podróż«
  • – Słyszałęm iednego Godnego Forysztera o swoiey dyszkuruiącego peregrynacyiey y Ro[znych Naro]dow kto tego w czym przechodzi Ponderuiącego Em[i]nentiam. PasPam 286v.
  • ERREUR subst. f. [...] pl. BŁĘDY błąkania się Ulyssesowe w długiey iego peregrynacyi po morzu. DanKolaDyk I, 526-527.
  • Peregrynacya [...] le voiage; action de voiager. T III 1347.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • daleka peregrynacyja: