Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KLASZTOR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   klasztor
D.   klasztora ||   klasztoru
B. uż. nżyw.   klasztor
N.   klasztorem
Ms.   klasztorze
liczba mnoga
D.   klasztorów
Znaczenia
1. »budynek lub kompleks budynków zamieszkiwanych przez zakonników, siedziba zakonu«
 • – Zowie się tęn klasztor iezeli dobrze Pamiętam Uraniburgum. PasPam 77v.
 • – Iazas był wtym Curiosus [ciekawy] zem wszystkie mieysca piękność y ozdobę iako klasztoru tak Celi zrewidował. PasPam 77v.
 • – W klasztorze Nocowało ludzi kilka set z Woiewodą y woysko całe obozęm stało przed klasztorem. PasPam 78v.
 • – Do klasztora chcieli uciekać zamknęli Mniszy Bramę. PasPam 199v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • klasztor panieński:
  • – W tym [miasteczku] iest klasztor Panieński/ wiele [...] rozmáitego Stanu y condiciey świętobliwych zakonniczek/ w zámknieniu máiący. KalCuda 23.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v.
2. »zgromadzenie zakonne«
 • – Woiewoda wydawał Corkę do klasztora w Warszawie do Bernardynek. PasPam 220.
 • – Nazaciągał był długow U klasztorow. PasPam 283.
 • – Intrata powiedaią wielka iest do tego klasztoru ale tez powiedaią zakonników bywało. PasPam 400.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • klasztor jezuicki:
  • – Wszesciu godzinach wzielismy Klasztor Iezuicki wktorymsię oni [Kozacy] bronili. DrobTuszInf 22-23.
 • klasztor białogłowski:
  • – W Klasztorach Białogłowskich są Wdowy y opuszczone od Mężow. ChmielAteny IV 420.