Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKCESJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SJP

Formy gramatyczne
lp M. akcesja  
D. akcesji   || akcesjej  
lm B. akcesje  
Etymologia
łac. accessio
Znaczenia
1. »przyrost, przybytek; pożytek«
  • – Dziki y gruby narod Gottow y Visigottow Ariańską herezią zarażony/ do Katolickiey wiary przystąpił. O iako to wielka była accessia Kościołowi Bożemu. MorochPar 166.
  • – [Książę Jerzy Lubomirski królowi] zaleca [...] IMx Biskupa Wilenskiego [...] aby na tak wielkim fortuny wystawiony Szczęściu, zasłużoney łaski i konfidencyey WKM. codzienne brał akcessye i incrementa. PisMów II 45.
  • – Wszakże y dzisieyszey festu konstellacyi znaczne Sczęscia akcessyie rokuie sobie [św. Elżbieta]. MikSil 222.
2. »nabycie«
  • – Cieszę [się] y ztey accessy przyległey maietnosci, ktorey zes WMMP. nie upuscił nullus dubito. OpalKListy 177.
3. »przystąpienie«
  • – Akcesyjej tak do kwarty jako i do podatków R.P. z Bytomia [!] i Lemburka a tempore incorporationis serio upomnią się panowie posłowie. AktaKrak II/1 268.