Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PORÓŻNIENIE SIĘ

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670-1700
Formy gramatyczne
lp N.   poróżnieniem
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Iáko tedy ći błądzą/ ktorzy zá naymnieyszym się porożnieniem záraz okrzyk/ záraz háłas nie tylko przed swoiemi/ ále y przed obcymi się skárzą/ tákże o náymnieyszey zwadce muśi cáła Fárá wiedźieć... GorzWol 85.