Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PORTOWNY, PORTOWY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy gramatyczne
lp Ms. n   portownym
lm M. nmos   portowe
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Przez trzy dni zadzierżawszy się z nami wtem portownem mieście. NiemPam 182.
  • – Za przyjazdem tam swym dosyć cudnie w rzeczach swych poszańcowanie miał J. K. .M.: Kalmar zamek wziął zaraz, przyszedł potym i Sztokoln s, stoliczne miejsce, w moc i w władzę J. K. M., przyszły insze zamki przednie portowe. AktaPozn I/1 215.
Podhasła

PORTOWY
rzecz
m

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   portowy
Najwcześniejsze poświadczenie:
1642
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • Portowy/ subst.:scil. urzędnik/ Portus praefectus, limonarcha. SzyrDict 329.