Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PORUCZYĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1625
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   poruczył
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ ...powinien był na granicę ze wszystką szlachtą i żołnierstwem drogę zajechać, ale że tamta osoba inaczéj mieć chce, tedy przedsię gotów książęciu jmci samemu honor wszelaki uczynić, i że poruczył generałowi de la Cavaleria, aby wyjechał przeciwko książęciu z kilką kompanii jezdy, byle wiedział, kiedy książę ma przybyć do Milanu, o co go z pilnością prosi, aby mu dał znać. PacOb 90.
Podhasła

PORUCZONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp B. m nżyw   poruczony
Najwcześniejsze poświadczenie:
1603
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Támże iest Kośćioł ś. Zophiey. Przed tym fárá ś. Micháłá/ teraz ś. Stánisłáwá zakonnikom ś. Páwłá pierwszego pustelniká zá stárániem Ianá Długoszá Kánoniká Krakowskiego ktory dla nich klasztor zmurował/ poruczony/ á bywáło ich tám dwánaśćie dla odpráwowánia służby Bożey przy ták wielkich schadzkách ludźi/ ktore ná káżdy piątek z nabożeństwá y dla odpustow wielkich czynić zwykli ná ták mieyscu świętym. PrzewKoś 59.