Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PORUSZENIE SIĘ

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   poruszenia się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Bo iako woda po stawach y bagnach, gdy dłuższy czas w iednym mieyscu bez wszelkiego poruszenia się zostaie, fetorem y zgniłością swoią zaraża ryby, ktore przeto w niey ginąć muszą: tak y powietrze w iednym mieyscu zamknięte, naymnieyszego wzruszenia y luchtu niemaiąc, do dalszego oddychania nietylko nie pożyteczne ale y nader iest szkodliwe. ChróśSFizyka 154.