Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POSIAĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   posiał
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ ...ábowiem wroku 1556. Ottho Henrik Palatinus Reni, y Kárzeł Marchio Badae, wykorzenili Mszą ś. y wiárę Kátholicką z swych państw: ták postępuiąc Nicolaus Galla, pośiał też kąkol Lutherski w Rátisbonie/ á Martinus Kemnicius w Brunszwiku. BotŁęczRel IV 7.
Podhasła

POSIANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1609
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – WYiáchawszy z Kándiey/ á puśćiwszy się ná Arcipelag/ ták názwány dla wielu wyspow/ ktory nimi zda się/ sámego Bogá ręką pośiány. BotŁęczRel II 109.
  • – Ze záś tá druga Kometá/ świećiłá pod wilgotnemi żnáki/ ktore z Polskięmi są w sąmsiectwie; spodźiewáć się będźie trzebá/ ćzęstych ná Rzekách y Wiśle powodźi/ zbożom przy sobie ná niźinach posiánym/ szkodzącey. NiewiesKom B4v.