Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POSIADAĆ SIĘ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  posiadać się
Znaczenia
»umieszczać się, usadawiać się«
  • ~ Jacek, ten syn, beł z p. wojewodą ruskim na sejmiku w Wiśni r. 1630; chociaż szumno i dostatkięm beł, przecię u stołu nie dali mu się posiadać dworzanie ślachta, mówiąc że niegodzięn chłop posiadać ślachcica; wypychali go na sąm koniec. TrepNekLib k. 150.
Podhasła

POSIADANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lm B. nmos   posiadane
Najwcześniejsze poświadczenie:
1632
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Widźielichmy wieku przeszłego/ gdy Węgierska Ziemiá/ y inne Prowincye dla heretyctwá y heretykow od Turkow pośiadáne były; gdy woyny y mordy wielkie Hugonotowie we Fráncyey czynili/ Purytanowie w Angliey y w Szkocyey/ Lutrowie w Niemcech. BirkEgz 4.