Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DELFINOWY I

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
lp Ms. m   delfinowym
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – [...] z Melántąś się chował/ w kształcie Delphinowym [...]. OvOtwWPrzem 219.

DELFINOWY II

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
nie określono wartości
 
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Podhasła

DELFINOWA ż


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   delfinową
Najwcześniejsze poświadczenie:
1754-1770
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ale wpóki królowa nasza żyła [...] wpóty Brogliów przez córkę swoją, delfinową francuską, utrzymywała w łasce króla francuskiego [...]. MatDiar I, 854.