Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DOBRODZIEJSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (dobrodziejstwo, dobrodziestwo, dobrodziewstwo), Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   dobrodziejstwo
D.   dobrodziejstwa
B.   dobrodziejstwo
liczba mnoga
D.   dobrodziejstw
B.   dobrodziejstwa
Znaczenia
»dobro wyświadczone komu, dobry uczynek, przysługa, łaska«
  • – Takto Bog zwyczaynie umyka Dobrodzieystwa tym ktorzy sobie danego Nieumieią zazyć. PasPam 119.
  • – Obiecał za morzem będąc Chwałę Bogu oddać za Dobrodzieystwa w tamtych okazyiach. PasPam 178.
  • – Rzadko kto się obierze że by do trzech Lat pamietał Dobrodzieystwo. PasPam 249v.
  • Dobrodźieystwo [...]. T III 230.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Dobrodziéystwo tréfunkiem dáne/ podło bywa szácowáne. KnAd 181.
  • Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.