Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*EGZEDRA
rzecz
ż
,
rzecz
m

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1755
Formy gramatyczne
lp B. egzedrę  
lm M. egzedry  
D. egzedrów  
Ms. egzedrach  
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Demostenes głowny Orator, gdy na Exedrę, Ateńczykowie na konia: gdy tamten eloquentiae wylewa fontes, wten czas Athenienses swoią y nieprzyiacioł krew wylewać paratissimi Na perswazyę iego lud Ateński Faedera cum Regibus iunxit, iuncta disolvi. ChmielAteny I 350.
  • – Teraz szkolnemi mądre prace premiuiącemi in arena literaria Skronie Twoie wykwita laureis: w krotce na Polu Mársowym zwycięzkiemi zázielenieie Wiencámi: od Exedrow uczoney Minerwy, do Sądowych Trybunalskich przeniesiesz się Subselliow, do Seymikowych, Seymowych y Senátorskiey Izby przeydźiesz Obrad, wybornieyszemi nád Delfickiego Apollina, ciekawe y mądre usży nápełn[...] aiąc Oraculis, Miraculis, pro Rege, Lege, et Religione domawiaiąc się żwáwie, Antenatow Twoich idąc torem, Sukcesorom zostáwuiąc ślády; ChmielAteny I 5.
  • – Izba rady, Audyencyi, Exedra, Aula, Audientiae, po Włosku Corte Saletta. Ambit, Krużganek do koła, Peridromis. ChmielAteny I 78.