Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MEDEŃCZYK

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1645
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M. uż. osob.   Medeńczykowie
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A przećię iednák káżdy z nas słyszał ięzyk nász/ w ktorychesmy się vrodźili. Pártheńczykowie/ Medeńczykowie/ Elámitowie/ y ći ktorzy mieszkáią w Mesopotámiey/ w Syryey/ y w Kápádocyey. etc. KorRoz 63.