Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MEDEŃSKI

przym. od
nazw.
 
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy gramatyczne
lp D. m   medeńskiego
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – HYMENAEVS Naiásnieyszego Monárchy Dymitrá Iwanowicá, z łáski Bożey Wielkiego Cárá Moskiewskiego/ Wołodimirskiego/ Rezańskiego/ Nowogrodskiego/ etc. etc. [...] y Naiásnieyszey Pániey/ Iey Mośći Pániey Márynie/ Cárowey Moskiewskiey etc. etc. Iáśńie Wielmożnego Páná P. Ierzego Mniszská z Wielkich Kończyc Wpiewody Sędomierskiego Lwowskiego/ Sámborskiego Medeńskiego/ etc. Stárosty. CORKI. przez Ianá Iukrowskiego/ wydány. JurkHymDym k. tyt..
Odsyłacze