Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POŚWIĘCAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy gramatyczne
czas przeszły
lm mos 3. os.   poświęcali
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Nie zda mi sie namileyszy w Christuśie Bráćia/ żeby Pan Bog dźiwnymi sądámi swymi ná tym stopniu dostoieństwá Episkopskiego w Cerkwi nászey Ruskiey dla tego tylko nas posádźić raczył/ ábysmy tylko w niey Presbytery poświącáli/ á ná co inszego w Cerkwi iego máły pozor mieli: SmotApol 108.
Podhasła

POŚWIĘCANY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
nie określono wartości
 
Najwcześniejsze poświadczenie:
1632
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A száty święte ktore są Aáronowe/ zostáną synom jego po nim/ áby pomázywáni byli w nich/ á były poświącáne w nich ręce jch. BG Wj 87.