Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*UDAĆ SIĘ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   udał się
lm mos 1. os.   udaliśmy się
3. os.   udali się
nmos 3. os.   udały się
Znaczenia
1. »skierować się«
  • – Kiedy to weznięmy rznąc wsześć pojazd udalismy się do lądą [lądu] nie na morze. PasPam 66.
  • Udali się k sobie ku Zelandyiey. PasPam 66.
Związki frazeologiczne

  • udać się do aklamacji:
  • »odwołać się do głoszonej opinii«
    • Udali się [stronnicy Marcina Silnickiego] do akklamacyi, poczciwem ludziom zacnym i domów starożytnych zadawając nieosiadłość. AktaKrak I 239.
Przenośnie
  • Minerwa moia Tumanem Saletry zakurzona y Surowoscią impetow Baltyckich Swiezo z hukana rezolwowała się chwalić swoich kommilitonow. [...] GESTA [czyny] ktorzy zmłodosci zaraz swoiey [...] Niewdaiąc się pieszczoney Pallady winstytacyią. Udali się ochotnie do przykrey krwawey Bellony Pallestry.PasPam 85v
2. »przypaść do gustu«
  • – Wkroczył był w tę konkurencyią ex mente [po myśli] Pana Woiewody Stryia swego [...] alec niepszczęsciło mu się [...] Powiedano mi potym że się dla tego nie udał [Czarniecki pannie] że bardzo humorem y Marsem narabiał. PasPam 82v.
  • – Ia tez miod piię bo mi się bardzo udał. PasPam 163.