Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POWĄTLIĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  powątlić
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ ...aby oni zaniechawszy tey wody ćieplicżney/ y sobie nie zdrowia więtszego/ y tey wodźie złego vdánia nie cżyniąc/ vdali się rácżey do innych lekarstw: iako do drzewa/ Lignum Sanctum zowią/ tákże do salsy: á kto chce sobie ná potym przycżynić chorob/ y przednieysze cżęści ćiałá powątlić/ iako mozg: tedy może y kurzenia záżyć/ y turbitow/ y mázánia abo sparadrapow. SykstCiepl 198.
Podhasła

POWĄTLONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. n   powątlone
Najwcześniejsze poświadczenie:
1620
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ławy wszytkie już beły barzo potłuczone I drzewo srogiem szturmem dziwnie powątlone. ArKochOrlCz II 99.