Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DYSYMULOWAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: DYSSYMULOWAĆ, DYSYMULOWAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1683-1693
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  dyssymulować
czas teraźniejszy
lp 3. os.   dysymuluje
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Rok 1678 Król też dysymuluje, to widząc codziennie, a niepocieszone od Stambułu mając wiadomości w Grodnie w Wielkim Księstwie Litewskim, na instancyją panów litewskich sejm naznacza na dzień 5 grudnia, wydawszy uniwersały wprzód na sejmiki wojewódzkie na dzień 13 października. JemPam 492.
  • ~ Jeżeli jest co więcej, nigdy tak nic ułożonego, nigdy tak powszechną nieutwierdzonego zgodą, żeby kontradycentów nie było, którzy jeżeli podczas pisania jakiego ich zdaniu lub interessowi przeciwnego projektu dyssymulować musieli, to tysiączne inne mają po gotowiu sposoby na czym inszym zatrudniać, żeby wniwecz i to, na co jakakolwiek niby już zgoda zaszła, obrócić. KonSSpos 226.
Podhasła

DYSSYMULOWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp D. ż   dyssymulowanej
Najwcześniejsze poświadczenie:
1683-1693
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Co gdy się w Ukrainie dzieje, w Polscze nowego zamieszania wsczęły się początki, a to z tej okazyjej, że niechętny król Kazimierz z jakiejsi przyczyny Radziejowskiemu, podkanclerzemu koronnemu, podobno czasu pogodnego do wyświadczenia dyssymulowanej niełaski oczekiwał. JemPam 91.

DYSYMULUJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp B. m   dysymuluiący
Najwcześniejsze poświadczenie:
1746
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Nátrzyć, poyść defensivè y dobrą dać rezystencyą umieią doskonále: zwolná nie znágła robią rzeczy, y tym bespieczniey. Niżeli iáki záczną interes, sekretnie, dysymuluiący, deliberuiący, sztuczni; zgoła powolni; wolą odnieść actu zwycięstwá, niżeli niemi chlubić się, y tryumfy głosić przed potyczką. Żadná ich umysłu nie złamie przeciwność, owszem wielkich rzeczy czyni nádźieię. ChmielAteny II 703.