Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POWIERZCHNIE, POWIERZCHOWNIE, POZWIERZCHNIE, POZWIERZCHOWNIE

przysł.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1635
Formy gramatyczne
Znaczenia
»zewnętrznie, płytko (np. pod skórą)«
  • – ...chorobá bárziey w stáwách/ pacierzách/ żyłách/ muszkułách/ y powierzchnie zasiádłá. PetrJWod 42.
  • – Choć náturá w tym idźie obłudnie; Choć powierzchownie stworzy człeká cudnie; Wczym inszym vymie. KochProżnLir 189.
  • – Nie wiem, czyjego, moim zdaniem, doszedł palmy Kantor, jeśli nabożnie Bogu śpiewa psalmy. W grzechuli i tylko to powierzchownie czyni, Także krowie podobien i kwiczącej świni. PotFraszBrück I 586.
  • – Ludzie światowi [...] tych/ co je náuczáją [...] w nienawiści máją [...] á lubo im jákąśi kortezyją pozwierzchnie pokázują/ álbo/ jáko Dáwid S. powiáda: Usty przyjaźń ofiárują; w sercu jednák jad sczery... GdacPrzyd 12.
  • – ...gdy przechłodnie [maść] przydać dwá biáłki z świeżych iaiéc/ vmieszáć/ y powierzchnie ná oczy przykłádáć. SyrZiel 939.