Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHŁODZENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chłodzenie
D.   chłodzenia
C.   chłodzeniu
N.   chłodzeniem ||   chłodzenim
Znaczenia
»obniżanie temperatury, oziębianie czego, ochłoda, orzeźwianie, przynoszenie ulgi, łagodzenie dolegliwości poprzez np. stosowanie okładów, kataplazmów; chłód«
  • – Gdy się pocznie vkázowáć ospá, iáko koniec igieł, ábo iák iágły, w ten czas iuż od chłodu y chłodzenia niech się strzegą [chorzy]. PetrSInst E3v.
  • – Ckliwość wielka znosić się może klisterámi chłodzącemi z oleykiem rożánym y chłodzeniem gmáchu, o ktorym się wyższey powiedziáło [domu, w którym chory mieszka]. PetrSInst D4v.
  • Chłodzęnie głowy ábo chłodne/ Embregma. Kn 66.
  • – Sposob chłodzenia śniegámi nálazł Nero/ napoy w sklánym naczyniu w śniegu zákopuiąc. PetrJWod 30.
  • Chłodzenie/ Refrigeratio [...] Verkühlung/ Erfrischung. DasHünDict Qqv.
  • – COż się to z tobą, Kupidynie dzieie, Gdy płaczesz ná to, że cię ogień grzeie. Wszák miłość, ktorey Synem cię názwáli, Nie wodą chłodzi, ále ogniem pali. Niemasz co chwalić, tey w tobie odmiany, Krytyczney zá nią, godzieneś nagany. Chcąc łzami zalać, takowe płomienie, Co im przeciwne zimnich wod chłodzenie. DrużZbiór 547.
  • – Chleb z Prosá ábo y kászá/ tym iest vżyteczna/ ktorych żołądek potrzebuie wysuszenia y chłodzenia. SyrZiel 1008.
  • – Śrzodek trzyma/ między chłodzenim y zágrzewánim [hiacynt]. SyrZiel 1356.