Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ERROR

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1669-1677
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   erroru
B. uż. nżyw.   error
N.   errorem
Ms.   errorze
liczba mnoga
D.   errorów
C.   errorom
B. uż. nosob.   errory
N.   errorami
Ms.   errorach
  errory
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Jako widzę, gorzałka przyczyną erroru. PotFrasz4Kuk I 239.
  • – A lubo dobrze y z approbacyą swiata pisał namienione Roczne swe Dzieie ten uczony Purpurat, iednak nolenti, niektore w Historii y Chronologii iego wkradły się errory; dla tego wieku 17 żyiący Antonius Pagius Francuz, Franciszkan człek niepospolitey nauki te same errory korriguie w swoiey księdze Critica in Annales etc. ChmielAteny III 601.
  • – Ale to error wielki, bo Ezechiel był Zydem y zostawał in vivis za Nabuchodonozora Krola, á Pytagoras był Grek, żyiący za Kambizesa Burzyciela Chaldeyskiey Monarchii, iednak circumcisus według Teodoreta. ChmielAteny III 674.