Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ADM.

skrót od
  ADMIRAŁ
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1718
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M.   adm.
C.   adm.
Znaczenia
» →admirał«
  • – Z Okrętow zátym był naywiętszy: 1. St. Philipp/ máiący ná sobie Dźiał/ 74. Ludźi/ 650. ktory miał pod swoią Commendą Namieśńik Adm. Castágnetta. PoczKról 58.
  • – Odpowiedział na to P. Bing/ że to są Okręty z Ludźmi Cesárskiemi/ ale wieleby ich było/ tego on nie może powiedzieć; Z tą tákową Odpowiedzią/ odprowádził Hiszpána Officier Angelski/ asz do Hiszpáńskiego Admirała/ ktory przez Angelćzyká kázał declarowáć/ I. M. P. Adm. Bingowi/ że poniewasz przy sobie ma Ludźi Cesárskich/ tedy nie może go więcey przyimowáć/ tylko za Nieprzyiaćielá/ y ták zaraz prętko potym przyszli z sobą do sprawy/ o ktoreiesmy iusz przed tym zrożnemi zroznych mieysc dostátećznie oznaymowali okolicznośćiami. PoczKról 67.