Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAAL

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: BAAL, BEEL, BEL II, BELUS
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne (czasem nieodmienny)
liczba pojedyncza
M.   Baal ||   Beel ||   Bel ||   Belus
D.   Baala
  Baal ||   Beel
C.   Baalowi
  Baal
B. uż. żyw.   Baala
N.   Baalem
  Baal
Ms.   Baalu
  Baal
W.   Baalu
liczba mnoga
M. uż. nosob.   Baale
D.   Baalów
  Baalim
C.   Baalom
  Baalim
B. uż. nosob.   Baale
N.   Baalami
  Baalim
Etymologia
baal 'pan'
hebr. ba’al
gr. belus
Znaczenia
 bibl.  »pan, małżonek«
 • – U dniá onego mowi PAN/ będziesz mię zwáłá/ Mężu moj; á nie będziesz mię więcey zwáłá Báálu moj. BG Oz 2:16.
Podhasła

BAAL
rzecz
m


Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1615
Znaczenia
nazwa własna »semicki bóg burzy, rolnictwa, płodności czczony w wielu miejscach pod różnymi postaciami«
 • – Wzywáli [prorocy] imienia Báálowego odporánku áż do południá, mowiąc: O Báálu, wysłuchay nas! BG 1Krl 18:26.
 • – Wystáwił też y Ołtarze Báálom; á násádził gájow [Manasses]. BG Krn 33:3.
 • – Wszak tu wszyscy przy twoiey [Boże] umiéramy chwale. Skrusz Machometa, iakos kruszeł więc Baale. PotWoj 155.
 • BAAL, BEL, BEEL, BELUS, znáczy BOGA Paná, u Assyryiczykow y Babilończykow [...]. ChmielAteny1745 I 32.
 • – Y zbudował ołtarze Báálim y náczynił gáiow [Manasses]. BW 2 Krn 33:3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • minister Baal:
 • zbór Baal:
 • prorokować przez Baale:
  • – Tákże przy prorokách Sámáryjskich widziałem głupstwo: Prorokowáli przez Báále. BG Jr 23, 13. BG Jr, 23, 13.
 • prorokować w Baalu:
  • – Y w prorocéch Sámáriiéy widźiałem głupstwo: prorokowáli w Báálu, y zwodźili lud móy Izráelski. BW Jr 23, 13.
 • służyć Baal || służyć Baalim || służyć Baalom:
  • – Tedy cżynili Synowie Izráelscy złe przed oczymá Páńskiemi/ á służyli Báálom. BG Jk Sdz 2, 11.
  • – Y wołáiąc do Páná, rzekli zgrzészylismy tobie, żesmy opuścili Páná Bogá nászego, á służyliśmy Báálim. BW Sdz 10, 10.
 • zgrzeszyć Baalem:
  • – Y zgrészył [Efraim] Báálem, y umárł. BW Oz 13, 1.
 • imiona Baalów, Baalim:
 • ofiarownik Baal:
Związki frazeologiczne

 • iść (chodzić) za Baalem (Baalami, Baalim):
 • »oddawać cześć Baalowi«
  • – Jákoż [ty, Izrael] mowisz: Nie jestem zplugáwiona / zá Báálámi nie chodziłám? BG Jk Jr 2, 23.
  • – A gdy umárł Gedeon/ odwrocili się Synowie Izráelscy/ y zcudzołożyli się/ idąc zá Báálem/ y postáwili sobie Báálberit za Bogá. BG Jk Sdz 8, 33.
  • – Iako [ty, Izrael] mówisz: Nie splugáwiłám się, zá Báálim nie chodziłám? BW Jr 2, 23.
Przenośnie
 • A ták wygłádził Jehu Báálá z Izráelá.BG Jk 2 Krl 10, 28
 • Y wytrácę z mieyscá tego ostátki Báál, y imioná Ministrów z kápłany.BW Sf 1, 4
 • POKORA ARYJAŃSKA Pismem sie ustawnie bawić dla wykrętów. […] Częstochową Baalem zową. Zakonniki prożnychleb.ApenZawKontr 337

BAAL
rzecz
m


Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1632
Znaczenia
składnik nazwy własnej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Rozerwał PAN nieprzyjacioły moje przede mną/ jáko śię rozrywáją wody: Przetoż názwał imię miejscá onego Baal Perazym. BG 2Sm 5:20.
 • – A stáło śię po wyśćiu dwu lat/ gdy strżyżono owce Absálomowe w Báálchásor/ ktore jest w Efráim. BG 2Sm 13:23.
 • – Y przyłącżył się Izráel do służby Báál Fegorá: ztąd się rozgniewał PAN bárzo ná Izráelá. BG Lb 25:3.
 • – Zprzęgli śię też byli z báłwanem s Báálfegorem: á jedli ofiáry umárłych. BG Ps 106:28.
 • BEEL SEPHON, álbo Baal-saphon, zda się bydź Bałwan Egypcyánow [...]. ChmielAteny1745 I 33.

*BEL I

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   belu
Etymologia
łac. bellis, bellium
Znaczenia
 bot.  »ziele, kwiat stokrotki, roślina z rodzaju Bellis, Herba, Flos Bellidis«
 • – [Ci, którzy łowią ryby na wędkę] biorą nasienia Kopru ogrodnego dwá łoty/ Słoniowych bobkow puł łotá/ nasienia Belu noweg[o] ćwierć łotá [na przynętę]. SyrZiel 424.
Odsyłacze
BEL II p. BAAL