Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POWTARZANIE

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   powtarzaniem
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – To iest do wyznawánia/ y chwalenia Troyce przenaświętszey/ Oycá/ Syná/ y Duchá świętego/ trzech osob w iedney istnośći Boskiey/ á Bogá iednego we trzech personách. Ktorego my Kátholicy ná káżdy dźień/ y ná káżdym mieyscu wychawáiąc spiewamy mu/ ták wiele rázy z powtarzániem. StarKaz 16.