Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POZARZUCAĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1631-1661
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 1. os.   pozarzucałem
imiesłów uprzedni
  pozarzucawszy
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Dopiero gdy Elżbieta matka tu królowa Ludwikowa przybyła, a foza wtem nowa Rządów i dyskrecyi niewieściej nastała, Czem starców co cnotliwszych z krzeseł pozsadzała I dostojeństw koronnych, albo je młodymi, Albo pozarzucawszy Węgry łakomymi. TwarSRytTur 107.
  • ~ ...w puszczy z gęstego ostępu wypádło piecdźiesiąt Lwow, chcąc mię miedzy się rozszárpáć ná sztuki, Ia nie dobywáiąc páłaszá to tego, to owego porywáiąc zá ogon, pozárzucałem między inne srogie Lwy Lybiyskie. AndPiekBoh 134.