Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POZAWIESZAĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
czas przeszły
lm mos 3. os.   pozawieszali
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Poczynili też dzwonki ze złotá szczerego/ y pozáwieszáli one dzwonki miedzy one jábłká gránatowe/ u podołká płaszczá w około/ w pośrod jábłek gránatowych. BG Wj 99.
Podhasła

POZAWIESZANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lm B. nmos   pozawieszane
Najwcześniejsze poświadczenie:
1649
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – ...kápłan Naywyszy [...] miał u podołká száty swoiey iábłká ze złotá robione pozáwieszáne/ ná ktorych popisáne były imioná miast/ krolestw/ y Prowincyey co przednieyszych świátá wszytkiego... StarKaz 456.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • :