Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

EKONOMKA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   ekonomki
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Kwitnie ten ten Zakon w záchowániu Reguły swey/ w nabożeństwie pilnym y w czuynośći Zakonney/ zá rządem y spráwowániem szczęśliwym Przewielebney Iey M. P. Anny Cecyliey Trzćińskiey/ Xieniey ná ten czás Stániąteckiey/ á zá pomocą y pracą powierzonego sobie vrzędu száfárskiego Iey M. P. Káthárzyny Agnieszki Swichowskiey/ tegoż Klasztoru prácowitey Ekonomki/ tákże y inszych wielu Pánien tegoż Zakonu rożnych Officyałek/ ále miánowićie Iey M. P. Xięniey wyżey miánowáney/ zá ktorey stárániem ten Klasztor práwie z gruntu wymurowány/ y Kośćioł wszytek reformowány. PruszczKlejn 86.