Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUTENTYKOWAĆ

czas. dk/ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (bez cyt.), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  autentykować
brak opisu
lp 1. os.   autentykuję
imiesłów uprzedni
  autentykowawszy
Etymologia
łac. authenticare
Znaczenia
1.  prawn.  »uwierzytelnić, uwierzytelniać pismo urzędowe przez wpisanie do akt«
Rekcja: co

  • Autentykuię/ v. W wodzę w księgi. Kn 10.
  • AUTHENTIQUER [...] Alicui scripto fidem et auctoritatem dare. AUTENTYKOWAĆ pismo iakie, w prawie: według formy prawney go ze wszyskim obwarować. DanKolaDyk I, 156.
2.  prawn.  »udowodnić cudzołóstwo komu«
Rekcja: kogo

  • AUTHENTIQUER [...] MOWIĄ też w prawie: Autentykować białogłowę: Deklarować ią przekonaną o cudzołostwo. DanKolaDyk I, 156.
Podhasła

AUTENTYKOWANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lm B. nmos   autentykowane
Najwcześniejsze poświadczenie:
1666
Znaczenia
»o piśmie urzędowym: uwierzytelnione przez wpisanie do akt«
  • – Te scripta [...] przysłano mi do Otyki, podpisami obu Pieczętarzow Koronnego y Litewskiego autentykowane. LubJMan 29.