Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UWIADOMIAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 1. os.   uwiadomiam
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Ia pod tymże sámym Bogá y zbáwienia mego miłośći obowiązkiem/ z częśći mey káżdego z was przestrzegam/ vwiádomiam/ y vpewniam/ Ze ktokolwiek z narodu nászego Ruskiego/ dla tey wiáry/ ktorą nászę bydź Zyzáni/ Philálet/ Ortolog/ Klerik/ Azáry/ Elenchus/ y tym podobni opisáli/ tráći co/ ábo vmiera: ná swoię szkodę tráći: y nadáremnie vmiera: zátráca duszę swoię/ á nie zbáwia. SmotApol 91.
Podhasła

UWIADOMIAJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. m   uwiadomiający
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Odpowiáda się, że humor uwiádomiáiący iest nieiaką istnośćią, ábowiem nie bierze śię humor zá przypadek, ále bierże śię zá máteryą wilgotną wykraczáiącą AlbSekr 52.