Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYŁAMOWAĆ, PRZYŁAMYWAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: PRZYŁAMOWAĆ || PRZYŁEMOWAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  przyłamować
czas teraźniejszy
lp 3. os.   przyłemuje
imiesłów współczesny
  przyłamując
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Także náć młodą często z niey zrzynáć/ álbo ią [rzodkiew] ku ziemi przyłemuiąc nákrywáć. SyrZiel 1051.
  • ~ A żeby w korzeń miąższy rosłá [łania broń]/ w liście gdyby wielkie wyrastáć poczęłá/ przyłamowáć [należy]/ tłocząc y nogámi depcąc/ álbo zrzynáiąc. SyrZiel 130.
  • ~ ...więc wesołe noty Y stroie słodkobrzmiącey lutnie [...] powodząc rękę pokazuie Y pieszczonych o strony pálcząt przyłęmuie [Achilles Deidamii]. ClaudUstHist 132.