Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYŁĄCZYĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
imiesłów uprzedni
  przyłączywszy
nieosobowy czas przeszły
  przyłączono
Znaczenia
»łącząc dodać co do czego, dołączyć«
Rekcja: kogo co

  • – Czarniecki posłał ich [armat] do Tykocina 20 y kilka przyłączywszy do Swoiey dawney dwie zdobyczne. PasPam 100v.
  • Przyłączono tedy Loznych do Wolęntarzow. PasPam 103.
Podhasła

PRZYŁĄCZONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. n   przyłączone
Najwcześniejsze poświadczenie:
1763
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – ...Roku 1621. na Synodżie Gęmbickiego to Biskupstwo przyłączone do Metropolii Gnieznieńskiey. ŁubHist 184.