Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYMAWIAĆ SIĘ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   przymawia się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ A nie tylko się o bráterstwo przymawia/ ále się y Confederácia y kápturámi iákimiś chce okrywáć. SkarMes 5 nlb.