Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYMNAŻANIE

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
Ms.   przymnażaniu
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Dáię się winnym z niedbálstwá mego w vżywániu i w przymnażániu wszytkich dobr/ łask/ dárow/ i skárbow/ i okáziy duchownych do zbawienia i doskonáłośći służących: iákie są wiárá/ i znáiomość ćiebie Bogá w Troicy świętey iedynego. Niepoprawne zródło .