Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

OBCHADZAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  obchadzać
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ oycowie s. Fránćiszká/ ácz mieli w Goey ieden dobry Conuent; zábáwieni iednák byli w nocy y we dnie/ odpráwowániem zwyczáynym obrządkow Boskich/ y pogrzebámi vmiárłych/ etc. ták/ iż máło czásu mieli obchádzáć okoliczne kráie/ y pilnowáć káthechismu/ y inszych zabaw/ ktore należą do náwrácánia y ćwiczenia ludźi. BotŁęczRel IV 172.