Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALIANCJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ALIANCJA, ALIANSJA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T (aliansyja), L (aliancyja; bez cyt.)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1731
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   aliansja ||   aliancja
D.   aliancji
B.   aliancją
Ms.   aliancji ||   aliansji
liczba mnoga
D.   aliancyj
Etymologia
fr. alliance
Znaczenia
»umowa miedzy państwami, mężami stanu w celu wzajemnej pomocy wojskowej, politycznej, przymierze, sojusz, układ«
 • – Ta przyiaźń y Scisła Alliancya niedługo jednak trwała, albowiem znowu Triumviri woynę miedzy sobą toczyli. IntrHist 42.
 • – [...] Szwecya rezerwowała sobie tymże Traktatem indemnitatem Traktatow y Alliancyi ktore z inszemi Potencyami zawarła. GazPol 1735/55, 7 nlb..
 • – Konjekturuią niektorzy, że to Poselstwo concernit [...] alliancyi respektem woyny Tureckiey. GazPol 1736/97,???.
 • – Przez przywroconą między Cesarzem Imcią y Krolem Sardyńskim harmonią, tudziesz zawartą Alliancyą, Xięstwa Włoskie [...] dostatecznie są ubespieczone. GazPol 1736/97, ???.
 • – [...] Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomáńskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
 • – Alians, Aliansa, Aliansya. Bündniß, Alliance. aliance, ligue. Ścisłym aliansem złączony; iest w aliansyi; wpraszać się w aliansę. T III 5.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • aliancja hanzeatycka:
 • »związek miast w Europie w XIII-XVII w., którego celem było prowadzenie handlu i uzyskiwanie w nim przywilejów«
  • – O Alliancyi Hanseatyckiey [tytuł]. IntrHist 215.
 • aliancją uczynić z kimś (przeciwko komuś):
  • – Maximilian Z Ferdynandem katolikiem Hiszpańskim, y Ludwikiem XII Francuzkim Krolami Alliancyą przeciwko Wenetom uczynił. IntrHist 212.
  • – Rzeczpospolita Wenecká má też alliancyą uczynić z Imperatorową Ieymcią Rossyiską. MerkHist 110.
Odsyłacze