Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYSMĘTNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: PRZYSMUTNY
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   przysmutny
stopień wyższy
lp M. m   przysmętszy ||   przysmętniejszy
D. ż   przysmutniejszej
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Człowiek prawdziwy/ dobry/ cnotliwy/ sprawiedliwy/ záwsze iest twarzy przysmutnieyszey. StarPopr 78.
  • TRISTE [...] UN peu triste. Subtristis. Tristiculus. Przysmutny trochę. DanKolaDyk II, 556.
  • Przysmetnieyszy etwas zu traurig. DobrGram 48.