Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

OBOWIĄZYWAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: OBOWIĄZYWAĆ, OBOWIĘZYWAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  obowiązywać
czas teraźniejszy
lp 1. os.   obowięzuję
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ A gdy D. Pontanus rzekł: Oświecone Mosciwe Xiąże Pánie moy/ coż W. X. M. rozumiesz przez to/ ábo mię árestowáć myślisz?: Nie/ odpowiedział Xiąże/ Przyjaćielu; ále się wam oto rękodániem obowięzuję/ że nápotym zá łáską Bożą już się wiecey umyślnie upić nie myślę/ gdyż widzę y poznawam to po sobie/ że człowiek pijány łatwie się potknąć/ y w rzecz ták jákby bydź miáło/ tráfić nie umie. GdacKon 9.
  • ~ My senatorowie, ministrowie, dygnitarze, urzędnicy i szlachta Korony Polskiej i W. Ks. Lit., niżej na podpisach wyrażeni, wszystkim tym, których wierność należyta ku Najjaśniejszemu Królowi Jmci Panu Naszemu Miłościwemu, miłość prawdziwa dla ojczyzny i nie interesowana ku dobru publicznemu żarliwość obowiązywać równie powinna, do wiadomości podajemy. MatDiar I, 437.
Podhasła

OBOWIĄZUJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. ż   obowiązująca
Najwcześniejsze poświadczenie:
1772
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Dobroć naostatek obowiązuiąca, owszem uprzedzaiąca wszytkich; zawstydzaiąca podłą zazdrość i skrytą nieżyczliwość, odmieniaiąca, i że sobie pozwolę mówić, czaruiąca serca, Szczęśliwi, którzy maią honor z bliska widywać cię Miłościwy Królu, dopieroż których zaszczycasz przyiaźnią Twoią! PiramKaz 12.