Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALMARIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ALMARIA, *OLMARIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (almaryja,; indeks), SXVI (almaryja), Kn (almaryja), T (almaryja), L (almaryja, olmaryja,; XVI, XVII), SWil (almaryja, olmaryja), SW (almaryja, olmaryja), SJP (almaria)

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M.   almaria
lm D.   olmaryj
B.   olmarie
Ms.   olmariach
Etymologia
śr. łac. almaria
Znaczenia
»szafa, skrzynia, szkatułka do przechowywania cennych przedmiotów«
  • – Iest tám iedno mieszkánie w ktorym powiádáią iż iest tych olmáriy z bożkámi więcey niż 420 000. BotŁęczRel IV 136.
  • – [Rzymianie] kłádli je [popiersia przodków] w sieni rzędem w olmáryjách/ żeby potomstwo [...] pátrząc ná nie/ cnoty ich sobie spomniáło. WargRzym 31.
  • – Dobrze też vżywáć tego Antidotu tym ktorzy się w gory szybámi spuszczáią/ w ktorych sol/ ábo iákiekolwiek kruszce biorą/ [...] Tákże w sklepy zdawna zámknione/ w domy/ w olmárie/ w skrzynie. SyrZiel 403.
  • – Almáryia/ vide Száfá. Kn 6.
  • – Almer száfá/ álmária almarium. KusWeg A3.
  • Almarya, szafa. Schrancken, Schaf. armoire. T III 5.
Odsyłacze