Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PISMO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
Znaczenia
1. »jeden z alfabetów«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pismo aramejskie:
 • pismo arabskie:
  • – Roku 1474 Katarynus Zeno Poseł Husakazana Krola Perskiego, przyiachał do Polski z kisty Arabskim pisme[m] do Krola pisanymi. DrobOpow 161 marg.
  • – Krzysztof pierwszy [syn], prosto ze szkoł, od Krola Augusta wysłany do Turek, aby się był języka Tureckiego y pisma Arabskiego nauczył. NiesKor II 128.
2. »tekst«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pisma apostolskie:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • spytać się z pismem (sz. zm.):
 • »zadać pytanie z Pisma świętego«
  • ~ Z pismem tedy zpytać się muszę Si veritatem loqor Cur me Ceadis? PasPam 136v.
  • ~ Iezeli tą Okazyią Iugulatur virtus Iezeli nie to spytam się z pismem Quid Mali feci. PasPam 147v.
 • pismo chaldejskie:
  • – Y Rozkazał Krol Aspenásowi przełożonemu nád komorniki swymi/ áby przyprowádził z synow Izráelskich/ y z násienia Krolewskiego/ y z Książąt/ Młodzieńce/ ná ktorychby nie było żadney zmázy/ á piękne ná wejrzeniu y dowcipne do wszelákiey mądrości/ y sposobne do umiejętności/ y dostąpienia jey: y ktorzyby byli sposobni/ áby stali w páłacu Krolewskim/ á uczyli się pismá y języká Cháldejskiego. BG Dn 1, 3-4.
  • – W Pismie zydowskim názywa się Filius Ben, ále go pismo Cháldeyskie popráwuie. KorRoz 25.
Związki frazeologiczne

 • pismo boże: