Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LIST I

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   list
D.   listu
Ms.   liście
liczba mnoga
M. uż. nosob.   listy
D.   listów
B. uż. nosob.   listy
N.   listami
Ms.   listach
Znaczenia
1. »skierowana do kogoś wypowiedź na piśmie«
 • – Mnie iedna wielką czyni dystrakcyią owe affektow zawzięcie listy lataią częste z tamtąd y odemnie. PasPam 73v.
 • – Przychodzi zatym list przez umyslnego Raytara. PasPam 73v.
 • – Wzieli konia odarli y listy przeczytawszy piechotą go nazad puscili. PasPam 76.
 • – Wszystkiey kompaniey kazał bydz w Ieneralnym kole a Sąm został listy pilno expedyowac. PasPam 116v.
 • – Ieszczeby to usłyszec. Igk MSCi y Rzpty Deklaracyią nietak zaraz zabierac się ad violenta media [...] Pocztarzow Igk MSCi biorąc na drogach listy rewiduiąc. PasPam 141v.
 • Listy KROLA I.MSCi do Wiednia y do Francyiey ordynowane poszarpali y czytali quae Secretiora [jakieś sprawy poufne] Dobrego Pana Censuruiąc podchwytuiąc iako iakiego zdraycę. PasPam 144.
 • – O nic niechodzi krolowi Io MSCi tylko oto zeby im tez to oddawał co Oni. Listy KROLA IoMSCi do Wiednia y do Francyiey ordynowane poszarpali y czytali. PasPam 144.
 • Listy [...] y teraz mam Same Orginały bom ich po przeczytaniu odebrał od Pisarza. PasPam 151v.
 • Listy zas dwa w ktorych mię rekommenduie [...] nierazęm pisane bo się niezgadzaią datą. PasPam 151v.
 • – Nie ieden list ale dwa pisano y ten poslednieyszy iuz trochę szczerzey pisany a pod inszą datą lubo mi ie razem oddano. PasPam 152.
 • List tedy do Hetmana pisany [...] tak mi się zdarzyło zem Samemu oddawał Hetmanowi ale iuz blisko Narwie. PasPam 162v.
 • – Dał mi był doskonałą wewszystkim informacyią [...] połozywszy w listach poslednieyszą nizeli była ad praesens [w danej chwili] datą z pewnych respektow. PasPam 165v.
 • – Tym czasem do mnie Marszałek przysyła Towarzysza Inwituiąc mię do Siebie [...] a O mieszczanach naymnieyszey w liście nie czyni wzmianki. PasPam 170v.
 • – Spoyrzawszy na Intytulacyią Listu od W MM Pana do mnie Ordynowanego. Bardzo z konfudowało mię to uważywszy zem niegodzięn bydz WMM Pana Bratem tylko przyiacielem. PasPam 171-171v.
 • – Kiedy to tu co prędzey pisz List biegay do Pana. PasPam 225.
 • – W Niedzielę piszę List do Pana Sochaczowskiego. PasPam 225.
 • – Straszowski Listy oddał powieda iako krol wdzięczen obietnicy bez ktorey tęskni y prosi mowiąc Qui cito dat, bis dat [kto prędko daje, dwa kroć daje]. PasPam 254.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • respons na list:
  • Respons na List Pana Woiewody Ruskiego oddał mi w ten sens. PasPam 172.
 • odpisać list:
  • ~ Odpisałęm list obiecuiąc się że iadę. PasPam 74.
 • list sekretny:
  • – Tam dopiro dano mi list otworzyły do Miast y Miasteczek zeby mi wszędzie było nie bronne pozywienie y do Woiewody listy Sekretne. PasPam 150v.
 • pierwszy list:
  • – Pisał krol IoMSC do mnie y wpierwszych y wpowrotnych Listach że bym tu WCi wyswiadczył wdzięczność. PasPam 159.
 • powrotny list:
  • – Pisał krol IoMSC do mnie y wpierwszych y wpowrotnych Listach że bym tu WCi wyswiadczył wdzięczność. PasPam 159.
2. »dokument«
 • – Pokazuią krolewski list mnie dany gdzie piszą że daiemy pod kommęndą iego Ludzi. PasPam 153v.
 • – Idąc az pod Lepel zazywalismy pewnie dobrego bytu [...] Oto tylko na mnie Narzekał on officer zem piniędzy nigdzie niedał brac mowił że za tem listem mogł bym był wziąc z kolka Tysięcy. PasPam 154.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • list apostolski (sz. zm.):
  • – Czytając pisma święte, tak ewangelisty, jako i apostolskie do kościołów listy, Wszytkie, żeby uciekać, jednostajną zgodą, Żeby się strzec bałwanów, chrześcijany wiodą. PotFrasz3Kuk II 515.
  • – Tarcz Dvchowna. Widząc Tarcz drukowáną, w Kościele nád grobem, Myślę sobie, iákim tu wniść mogłá sposobem? Aż mię list Apostolski informuie, że się, Ná ten Kámień, Tarcz z sercá człeczego przeniesie. PotPocz 48.
  • – Vwolnił nas Duch Swięty od nich oczywiście A co większa, y od Swiąt w Apostolskim liście. PotPocz 100.
 • list przejeździ:
 • »glejt«
  • – Oddał mi [...] Jeden List przeiezdzi zagranicę [...] drugi pod tąż datą oddał mi [wojewoda] że bym ten pokazował [...] atamten ktory nalezał za Granicę ze bym schował. PasPam 160v.
 • list do przejechania:
 • »glejt«
  • Do krola ich przyszło osm[n]ascie [...] prosząc o list do przeiechania. PasPam 151.
 • list otworzyły:
 • »list polecający«
  • – Więc ze to podobno ieszcze non intoto była wygotowana moia expedycyia kazał mi za sobą iechac tam dopiro dano mi list otworzyły do Miast y Miasteczek zeby mi wszędzie było nie bronne pozywienie Quantum Satis y do Woiewody listy Sekretne. PasPam 150v.
 • list asekuracejny:
 • list arendowny:
Związki frazeologiczne

 • pod listem iść:
 • »udawać się gdzieś mając list polecający«
  • ~ Pod tem tedy moim Listem szli, ktory mąm y teraz. PasPam 151v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • list wolny:
  • List wolny/ vide Pássport. List wolny od przéłożonego duchownego/ vide formaty/ & Swiádéczny list. Kn 364.

LIST II

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
Znaczenia
»liść rośliny«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • list bluszczowy:
 • list bzowy: