Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LIST I

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
lp M. list  
D. listu  
Ms. liście  
lm M. listy  
D. listów  
B. listy  
N. listami  
Ms. listach  
Znaczenia
1. »skierowana do kogoś wypowiedź na piśmie«
 • – Wszystkiey kompaniey kazał bydz w Ieneralnym kole a Sąm został listy pilno expedyowac. PasPam 116v.
 • – Ieszczeby to usłyszec. Igk MSCi y Rzpty Deklaracyią nietak zaraz zabierac się ad violenta media [...] Pocztarzow Igk MSCi biorąc na drogach listy rewiduiąc. PasPam 141v.
 • Listy KROLA I.MSCi do Wiednia y do Francyiey ordynowane poszarpali y czytali quae Secretiora [jakieś sprawy poufne] Dobrego Pana Censuruiąc podchwytuiąc iako iakiego zdraycę. PasPam 144.
 • – O nic niechodzi krolowi Io MSCi tylko oto zeby im tez to oddawał co Oni. Listy KROLA IoMSCi do Wiednia y do Francyiey ordynowane poszarpali y czytali. PasPam 144.
 • Listy [...] y teraz mam Same Orginały bom ich po przeczytaniu odebrał od Pisarza. PasPam 151v.
 • Listy zas dwa w ktorych mię rekommenduie [...] nierazęm pisane bo się niezgadzaią datą. PasPam 151v.
 • – Nie ieden list ale dwa pisano y ten poslednieyszy iuz trochę szczerzey pisany a pod inszą datą lubo mi ie razem oddano. PasPam 152.
 • List tedy do Hetmana pisany [...] tak mi się zdarzyło zem Samemu oddawał Hetmanowi ale iuz blisko Narwie. PasPam 162v.
 • – Dał mi był doskonałą wewszystkim informacyią [...] połozywszy w listach poslednieyszą nizeli była ad praesens [w danej chwili] datą z pewnych respektow. PasPam 165v.
 • – Tym czasem do mnie Marszałek przysyła Towarzysza Inwituiąc mię do Siebie [...] a O mieszczanach naymnieyszey w liście nie czyni wzmianki. PasPam 170v.
 • – Spoyrzawszy na Intytulacyią Listu od W MM Pana do mnie Ordynowanego. Bardzo z konfudowało mię to uważywszy zem niegodzięn bydz WMM Pana Bratem tylko przyiacielem. PasPam 171-171v.
 • – Kiedy to tu co prędzey pisz List biegay do Pana. PasPam 225.
 • – W Niedzielę piszę List do Pana Sochaczowskiego. PasPam 225.
 • – Straszowski Listy oddał powieda iako krol wdzięczen obietnicy bez ktorey tęskni y prosi mowiąc Qui cito dat, bis dat [kto prędko daje, dwa kroć daje]. PasPam 254.
 • – Mnie iedna wielką czyni dystrakcyią owe affektow zawzięcie listy lataią częste z tamtąd y odemnie. PasPam 73v.
 • – Przychodzi zatym list przez umyslnego Raytara. PasPam 73v.
 • – Wzieli konia odarli y listy przeczytawszy piechotą go nazad puscili. PasPam 76.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • respons na list:
  • Respons na List Pana Woiewody Ruskiego oddał mi w ten sens. PasPam 172.
 • odpisać list:
  • ~ Odpisałęm list obiecuiąc się że iadę. PasPam 74.
 • list sekretny:
  • – Tam dopiro dano mi list otworzyły do Miast y Miasteczek zeby mi wszędzie było nie bronne pozywienie y do Woiewody listy Sekretne. PasPam 150v.
 • pierwszy list:
  • – Pisał krol IoMSC do mnie y wpierwszych y wpowrotnych Listach że bym tu WCi wyswiadczył wdzięczność. PasPam 159.
 • powrotny list:
  • – Pisał krol IoMSC do mnie y wpierwszych y wpowrotnych Listach że bym tu WCi wyswiadczył wdzięczność. PasPam 159.
2. »dokument«
 • – Pokazuią krolewski list mnie dany gdzie piszą że daiemy pod kommęndą iego Ludzi. PasPam 153v.
 • – Idąc az pod Lepel zazywalismy pewnie dobrego bytu [...] Oto tylko na mnie Narzekał on officer zem piniędzy nigdzie niedał brac mowił że za tem listem mogł bym był wziąc z kolka Tysięcy. PasPam 154.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • list apostolski (sz. zm.):
  • – Czytając pisma święte, tak ewangelisty, jako i apostolskie do kościołów listy, Wszytkie, żeby uciekać, jednostajną zgodą, Żeby się strzec bałwanów, chrześcijany wiodą. PotFrasz3Kuk II 515.
  • – Vwolnił nas Duch Swięty od nich oczywiście A co większa, y od Swiąt w Apostolskim liście. PotPocz 100.
  • – Tarcz Dvchowna. Widząc Tarcz drukowáną, w Kościele nád grobem, Myślę sobie, iákim tu wniść mogłá sposobem? Aż mię list Apostolski informuie, że się, Ná ten Kámień, Tarcz z sercá człeczego przeniesie. PotPocz 48.
 • list przejeździ:
 • »glejt«
  • – Oddał mi [...] Jeden List przeiezdzi zagranicę [...] drugi pod tąż datą oddał mi [wojewoda] że bym ten pokazował [...] atamten ktory nalezał za Granicę ze bym schował. PasPam 160v.
 • list do przejechania:
 • »glejt«
  • Do krola ich przyszło osm[n]ascie [...] prosząc o list do przeiechania. PasPam 151.
 • list otworzyły:
 • »list polecający«
  • – Więc ze to podobno ieszcze non intoto była wygotowana moia expedycyia kazał mi za sobą iechac tam dopiro dano mi list otworzyły do Miast y Miasteczek zeby mi wszędzie było nie bronne pozywienie Quantum Satis y do Woiewody listy Sekretne. PasPam 150v.
 • list asekuracejny:
 • list arendowny:
Związki frazeologiczne

 • pod listem iść:
 • »udawać się gdzieś mając list polecający«
  • ~ Pod tem tedy moim Listem szli, ktory mąm y teraz. PasPam 151v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • list wolny:
  • List wolny/ vide Pássport. List wolny od przéłożonego duchownego/ vide formaty/ & Swiádéczny list. Kn 364.

LIST II

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
Znaczenia
»liść rośliny«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • list bluszczowy:
 • list bzowy: