Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CERKIEW

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (cerkiew, cerki, cyrkiew), SXVI, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, T (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   cerkiew
D.   cerkwi ||   cerkwie
B.   cerkiew
Znaczenia
1. »świątynia«
 • Cerkiew była iedna [w Moskwie] y Wielka gdzie Archiepiskop miał swoie sedem. ŻółkPocz 53.
 • – Meczet: Bałwochwałnia: Cerkiew Turecka. JaśDict 108.
 • Cerkiew: dom krolewski: Basilika. JaśDict 812.
 • – Tak do reparacji kościoła dominikańskiego w Janowie, także do wybudowania cerkwi bazyliańskiej w Kamieńcu Lit. nie skurczoną dopomógł ręką [ojciec autora]. MatDiar I, 151.
 • – Bazyliańska cerkiew w Kamieńcu od niego znaczną kwotą pieniędzy wysypaną na nią erygowana. MatDiar I, 493.
 • – [Krzyczała schizma] Vstepuycie nam z Cerkiew, z Włádyctw, z Metropoliey, z Archimendryctw. BirkRus A3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • Święta Wschodnia Apostolska Cerkiew:
  • – [..] własnym torem prawdy Swiętey Wschodniey Apostolskiey Cerkwie y sam idziesz, y swoich tędyż prostuiesz? KalCuda C4.
2.  relig.  »wspólnota wiernych; kościół«
 • – A zátym nic niesłusznego sie niedzieie/ kiedy Pámiątka Wcielenia iego [Chrystusa] z Pámiątką Smierci/ álbo Zmartwychwstánia złączasię. Bo nie sámę rzecz rzeczewistą/ iáko byłá Cerkiew/ odpráwuie/ iáko ty bezrozsądnie báłákasz mowiąc: A to są rzeczy przeciwne rodzić się/ y záraz vmieráć y w Grob byc położonym/ y Zmartwychwstáć/ ále Pámiątkę tylko czyni. MohLit 328.
 • – Bo jako z boku Swego otroku Ewa jest wzięta, Tak też z wtórego Adama tego Cerkiew prześwięta. KochChrysTur 102.
 • – Archiepiskopowie Konstantinopola nowego Rzymu, Uniwersalni Patriarchowie Swiętey wschodniey Cerkwie. KalCuda 55.