Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALT I

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   alt
D.   altu
C.   altowi
B. uż. nżyw.   alt
N.   altem
liczba mnoga
B. uż. nosob.   alty
Etymologia
wł. alto, z łac.
Znaczenia
1.  muz.  »wysoki głos męski albo niski głos kobiecy, chłopięcy«
  • – Włoszy nadobnie śpiewaią basem, Iedni basem, także altem. JarzGośc 27.
  • – Zkad się wnosi dla czego rozmaity w ludziach głos się znayduie: dyszkant, ált, tenor, bas? BystrzInfCosm F1.
  • – Vox gravis. Głos gruby bass. (le contraire) Vox acuta [...] Głos alt wysoki. DanKolaDyk II, 591.
  • Alt w muzyce. der Alt, die Alt-Stimme. la haute-contre. T III 5.
Przenośnie
  • BAS, TENOR. ALT [mówią] My wszytkich rzeczy oraz miłość zawieramy, Gdy w bogáctwách, godnościách, roskoszy szukámy.BanHist 30
2.  muz.  »jeden ze środkowych głosów w utworze muzycznym«
  • – Nie potrzebá więtszey trudności záżywáć około przemieniánia [klawiszy]/ tylko pámiętáć iáko się te litery piszą ktore do Basu, Altu, y Diszkantu należą. GorMuz B2.
  • – Potym gdy równe głosy zordynował [Orfeusz] Alt, tenor, dyszkant i bas pomiarkował Wziął swój instrument w rękę. LubSOrfPol 10.
3.  muz.  »partia utworu muzycznego śpiewana wyższym głosem męskim lub chłopięcym«
  • Alt w Muzycé/[...] Symphoniae pars suprema virili voce cani solita. Kn 6.
4.  myśl.  »średni głos psa gończego«
  • – O Głosiech psich. Głosy psie/ iáko wszelákie/ od básu się poczynáiąc ná dyszkáncie stawáią: przeto y korygowáć głosy psie/ y poznawáć kto chce/ ma naprzod firmam impressionem uczynić/ żeby dobrze rozdzielił na básy/ tenory/ álty y dyszkánty: więc między temi wszystkiemi są jedne miąsze, drugie średnie, trzecie cienkie. Jako miąższy tenor najcięższemu basowi najbliższy, najcięższemu tenorowi najmięższy alt, najcięższemu altowi najmięższy dyszkant. OstrorMyślTur 41.

*ALT II

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1652
Formy gramatyczne
liczba mnoga
N.   altami
Etymologia
łac. altum
Znaczenia
»poryw; głębia«
  • – Iuż, iuż uwolnionym z Tyránstwá miłości, y Fortuná niespráwiedliwemi Altámi nałogow swoich trudnić mię więcey nie wydoła. AndPiekBoh 103.