Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TYTANOWY I

przym. od
  tytan
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620-1640
Formy gramatyczne
lp M. ż   tytanowa
B. n   tytanowe
lm B. nmos   tytanowe
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Nic stałego na świecie, ponieważ i wdzięczna Pochodnia Tytanowa, błędna twarz miesięczna Za niebieskim obrotem zachodzą i wstają, Coż człowiek, jeśli nieba swą odmianę mają! NaborWierWir I 288.
  • – Brata rodzonego miał Tytáná, ktory ácz po śmierći Oycá swego w oyczyznie chćiał pánowáć, iednák widząc, że mátka y śiostry bárźiey tego życzyły Sáturnowi, vstąpił iemu Krolestwá, z tákim iednák dokłádem: Zeby Saturnus syná swego żadnego, iesliby się mu vrodźił, nie żywił, to dlatego, żeby po śmierći Sáturnowey Krolestwo na syny Tytanowe przypadało. OvOtwWPrzem 9.
  • – Y vzdy z brzęczącymi wędźidłámi ná nie Pokłády/ tytánowe pełniąc roskazánie. OvOtwWPrzem 55.

TYTANOWY II

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1669-1677
Formy gramatyczne
lm B. nmos   tytanowe
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Odważyłby miniony moment złotem drugi; Nie ścignie, choćby zaprzągł tytanowe cugi. PotFrasz4Kuk I 374.