Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TYKAĆ, TYKAĆ SIĘ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  tykać
czas przeszły
lm mos 3. os.   tykali się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Aże ow Papież vstánowił/ áby Kápłani włosow nie rośćili: Drugi/ áby z przymieszáną solą byłá święcona wodá: Trzeći/ áby Láikowie ołtarzowego naczynia nie tykáli sie: y inszy insze/ ile do porządku/ Cerkiewnego: á nie ile do wiáry: wźieło sie od Hęretykow w potwarz/ że co Papież to insza wiárá. SmotApol 185.
  • ~ Same w twe ręce pieszczone Pojdą kwiatki nieuszczknione; Gdzie twa stopka tykać będzie, Lilie wynikną wszędzie. MorszZWierszeWir I 378.
Podhasła

TYKAJĄCY, TYKAJĄCY SIĘ

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp Ms. m   tykającym
lm D.   tykających się
Najwcześniejsze poświadczenie:
1754-1770
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Z początku, jako w interesie tykającym ekonomią królewską, wszyscy byli przeciwni Kuczyńskiemu, podstolemu drohickiemu, osobliwie Horain, podkomorzy wileński, tylko ja jeden stronę jego przy sprawiedliwości, ile mogłem, utrzymywałem. MatDiar 368.
  • – Regestr Arianismi Haeresiae, blasphemiae contra Deum i wszelkich Spraw tykających śię honoru Boskiego, Wiary etc. sądźić śię powinien z rana, każdego dnia przed wszystkiemi innemi Sprawami, byle był Komplet Duchownych Deputatów [...]. ŁubHist 255.

TYKANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lm M. nmos   tykane
Najwcześniejsze poświadczenie:
1631-1661
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – O! jako często Boh i Dniestr zuchwały, Sprośną krwią pienił biłohrockie skały, Jako plugawą pociły się rosą, Tehińskie trawy nietykane kosą! TwarSRytTur 51.