Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NOWOŻENIEC

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1751-1775
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   nowożeniec
D.   nowożeńca
  nowożeńce
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Chałupa, w której mieszka imieniem Jakub chałupnik poddany. Ten lubo ma rolę swoję do tej chałupy, ale że luźny i niedawny nowożeniec, zaczym jmp. Rapacki dał mu kopczyzny z pola żyta kóp 3, jarzyny nie, gdyż ją sobie siał, a oziminę w tym roku na jego rolach pańskim ziarnem zasieje mu się. InwKal II 167.
Podhasła

NOWOŻEŃCY
rzecz
mos
blp

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
liczba mnoga
M.   nowożeńcy
D.   nowożeńców
C.   nowożeńcom
B.   nowożeńców
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Potym gdy ták nowożeńcy w tey maximie ufundowáni, trzeba im sposoby wiedzieć, iák dzieci edukować; bo ieżeli ptasznik ma swoie sekreta, iákim sposobem kánarki, y inne ptaszyny wychować, toć tym bárdziey, Pásterz Chrystusowey owczárni, powinien sekret wychowania Dzieci wiedzić, y záraz owę, nowozábieraiącą się do stánu Máłżeńskiego Párę przestrzegać, y informować. GarczAnat 107-108.