Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYKŁAD

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), T (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wykład
D.   wykładu
B. uż. nżyw.   wykład
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Słowo Łácińskie ábo Polskie nic nié znáczące péwnego ábo z-áféktu iákiego náglé wymowione/ ábo trudne do własnego wykłádu […] Rum/ puk/ plásk/ bá/ terefere. Kn 1022-1023.
 • Wykład czégo trudnego/ wykłádánie Explicatio rerum facilis: explicatio fabularum [...]. Kn .
 • – Ten [wspomniany powyżej] punkt należy do przed idącego zdania y własnego tych słow dziś będziesz ze mną w Raiu wykładu Theophilektowego a on go przyszył do wykładu tychże słow Anagogicznego: y on go nienależnie przywodzi. SmotEx 37.
 • – Tedy przyszli mędrcy i praktykarze Chaldejscy, i wieszczkowie; i powiedziałem im sen, a wszakże wykładu jego nie mogli mi oznajmić. BG Jk Dan, 4, 7.
 • WYKŁAD Vt, Re, Mi, Fa, Sol, La. Głosow tych sześć Muzycznych. Według Muzykow y Kántorow/ Wokalistow/ Choralistow/ Instruwentalistow [!] ogolnie wszystkich/ secundum Praecepta ich/ POLITYCZNIE OPISANY. WykGłosBad 27.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • duchowny wykład:
  • Duchowny wykłád/ wyrozumienie czégo. Interpretatio, [...] Sensus. Kn 153.
 • wykład słów:
  • – Wykład słów/ dobywánie poczatku ábo własności słów. Etymologia. [...]. Kn 1315.
 • wykład snu:
  • – A przetoż wydany jest ode mnie dekret, aby przywiedziono przed mię wszystkich mędrców Babilońskich, którzyby mi wykład snu tego oznajmili. BG Jk Dan, 4, 6.