Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*MIŁOWAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  miłować
czas teraźniejszy
lp 1. os.   miłuję
2. os.   miłujesz
3. os.   miłuje
lm 1. os.   miłujemy
3. os.   miłują
czas przeszły
lp m 3. os.   miłował
ż 3. os.   miłowała
n 3. os.   miłowało
lm mos 3. os.   miłowali
nmos 3. os.   miłowały
imiesłów współczesny
  miłując
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Gorący iest związek przyiáźni pokrewney/ ktorą bliskie zpowinowacenie zá sobą przynośi. Bo krew to sámá ták w cżłowieku sprawiuie, że Oćiec syna Mátká corkę brat bráta serdecżnie miłuie/ y ta miłość rożćiąga się wszędy/ gdźie krwie swey rodzoney z nak iáki z nayduie. SpiżAkt B4v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Serca męskiego chłopá miłuią. ManTobPhr 159.
  • Kto miłuie powoli/ tego głowá nie boli. RysProv 36.
  • Miłuié go/ iák wilk báráná. KnAd 506.
Podhasła

MIŁUJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. m   miłujący
ż   miłująca
n   miłujące
D. m   miłującego
  miłującego
n   miłującego
C. m   miłującemu
B. ż   miłującą
N. m   miłującym
Ms. m   miłującym
lm D.   miłujących
C.   miłującym
B. mos   miłujących
nmos   miłujące
Najwcześniejsze poświadczenie:
1638
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A náostátek/ iáko ten kleynot w krągłośći swoiey doskonałośći/ pocżątku áni końcá nie má: Ták y serdecżnie sie miłuiący przyiaćiele kończyć swey záwźiętey przećiwko sobie miłośći nie mogą Ozdobiony ten Kleynot rożnymi drogiemi kamieńmi bywa: z ktorych Iáko każdy ma swe ozdoby/ ták też rożno skutki y wdźięcżność w sobie záwięzuie w tym kleynoćie/ iest ozdobá kámieniá/ etc. SpiżAkt Ev.

MIŁOWANY, MIŁOWAN

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. m   miłowan
ż   miłowana
B. ż   miłowaną
lm M. mos   miłowani
Najwcześniejsze poświadczenie:
1612
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Wiedząc on iáko był od wszytkich miłowan y szánowan/ zá tę krzywdę ktorą mu vczynił/ rozumiał że z Klasztorá isdź precz chćiał. ZwierPrzykład 166.
  • – Gdy się ná ták wielu mieyscách odpráwuie, iest, czemuż to Christus, dla swoiey litośći przećiwko ludźiom, co miał bydź miłowány bárźiey, bárziey powszednieye? MłodzKaz 20.