Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MINERA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   minera
D.   minery
B.   minerę
N.   minerą
Ms.   minerze
liczba mnoga
M.   minery
D.   miner
B.   minery
N.   minerami
Ms.   minerach
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Znáć że sámá náturá chćiáłá opátrzyć te to ludźie minerámi żeláznemi w Biscáliey/ w Ghipuszcę/ y w Molinie: szpadámi w Báionie/ w Belbáo/ w Tolosećie/ w Cálátáiut: wárstátámi do rynsztynkow w Mediolánie/ y w Neápolim/ y w Bolduk: y obmyślić ie żywnośćią z szpichlerzow nieprzebránych Apuliey/ Siciliey/ Sárdiniey/ Artesiey/ Cásztiliey/ Andálogiey. BotŁęczRel III 90.
  • – Trzećia własnie to w sobie będźie miáłá/ co zá przyrodzenie wody Skláney iest: ktore máterye álbo minery w niey są/ ná ktore choroby pomocna/ y iákie ma bydż dobre używánie tey wody: to iest/ co trżebá cżynić/ pierwey niżeli do iey używánia ktoźkolwiek chce przystąpić/ co w ten cżás záchowáć/ kiedy kto w cney álbo śiada/ albo onę pija. SykstCiepl 3.
  • – Kruchość albo gipkość węgli według mego zdania nic więcey nie iest iak wymysłem y pretextem wysokich piecow y hutnikow żelaza, ktorym albo błędy swoie w przerobieniu miner popełnione wymawiaią, albo swoy nie dozor w nie pilnowaniu, kiedy się natura miner ich w dołach się odmienia, zasłaniaią. DuhMałachJSpos 36.