Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NACJA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   nacja
D.   nacjej
  nacji
C.   nacjej
B.   nację
  nacją
N.   nacją
Ms.   nacji
liczba mnoga
M.   nacje
D.   nacji
C.   nacjom
B.   nacje
N.   nacjami
Ms.   nacjach
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Zadnym tey swey kłamliwey powieśći/ ni Graeckim/ ni Láćińskim/ ni nászym Ruskim/ ni inszey ktorey nátiey wiáry godnym Historykiem nie dowiedźie. SmotApol 80.
  • – Dawnych czásow/ był to ieden Zbor álbo Meczet Pogáński/ należący náczyiey węgierski/ á potym od Oycá S. Grzegorzá XIII. odięty/ á náczyiey Niemiecki/ zá kośćioł dány. DelicWłos 136.
  • – Kray ten różnych nacyi podpadał Rządowi, o czym nie zgadzają śię prawda Autorowie, z temi jednak trzymam, którzy naywięcey śię zgadzają z sobą, jako Miechowius, Długosz, Kromer, i Gwagnin, którzy i dawnieyszych przed sobą Historyków cytują. ŁubHist 1.